CAMARLES


AMPA Col·legi Públic Sant Àngel
C. Cinquanta, 9
Tel. 657 900 226


Penya Barcelonista
C. Quinze, 2
Tel. 626 345 398


Penya Ciclista “Sant Marc”
C. Vint-i-quatre, 10
Tel. 977 470 532 / 977 470 465


Agrupació Musical de Camarles
C. Trenta, 86
Tel. 639 465 978


Associació de Dones de Camarles i Lligallos
Disseminats-La Gravera
Tel. 977 470 050


Club de Futbol Camarles
C. Vint, 11 Tel. 977 470 501


Colla de Dolçainers “La Mifa”
C. Sis, 6, 2n B
Tel. 977 470 000


Associació de Jubilats i Pensionistes
C. Catorze, 4
Tel. 977 470 554


Associació de Comerç i Serveis
C. Trenta-u, s/n
Tel. 977 470 040


AMPA IES Camarles
C. Institut, s/n
Tel. 977 470 444


Coral Sant Jaume Apòstol
C. Quaranta-nou, 6
Tel. 977 470 597

 

serveis

LLIGALLOS


Assoc. Veïns Sant Joan Baptista
C. Sant Joan, 45
Tel. 977 470 252


AMPA Col·legi Públic Sant Joan
Av.Conseller J. Navarro, 16
Tel. 617 103 058 / 657 684 493


Penya Barcelonista dels Lligallos
Av. Conseller J. Navarro, 30
Tel. 646 468 180


Tambors i Cornetes Joves Lligallencs
C. Les Flors, 36
Tel. 626 177 003

 

CAMARLES

 

Grup Càritas Camarles
C. Vint-i-dos, 22
Tel. 977 470 026


Societat de Caçadors “ La Boquera”
C. Vint-i-cinc, 13
Tel. 642 239 718 / 606 227 901


Club Handbol Femení Camarles
Plaça Tortosa, 2
Tel. 609 201 071


Lliga contra el Càncer
C. Set, 13 A
Tel. 646 440 234


Escola de Kàrate
C. Trenta, 66
Tel. 651 628 359


Moto Club Camarles
Av. Conseller J. Navarro, 24
Tel. 649 551 762


AEC Terra de Fang
C. Trenta, 75
Tel. 671 079 395


Parroquies Sant Jaume i Sant Joan
C. Vint-i-Cinc, 4
Tel. 977 470 041


Grup de Twirling “La Granadella”
C. Tres, 8
Tel. 660 242 902