SECCIÓ DE CRÈDIT

OLIVARERA I SECCIÓ DE CRÈDIT DEL

BAIX EBRE, SCCL

Pol. Ind. Venta Nova, pcl. 84

Tel. 977 470 009 / 638 463 258

Fax 977 471 016

admin@olivarerabaixebre.com

www.olivarerabaixebre.com

 

SECCCIÓ DE CRÈDIT ARROSAIRES

C. Vint-i-set, 24

Tel. 977 470 119

Fax 977 470 920

montse.torres@arrossaires.com

www.arrossaires.com